2022 Clinical Paper of the Year in Molecular imaging and Biology gikk til artikkel fra forskergruppe ved UiO/ OUS!

Gratulerer til Ayca Løndalen og medforfattere som ble kåret til 2022 Clinical Paper of the Year in Molecular imaging and Biology.
Artikkelen :                  2022 Clinical Paper of the Year in  Molecular imaging and Biology gikk til artikkel fra forskergruppe ved UiO/ OUS!
Løndalen A, Blakkisrud J, Revheim ME, Dahle J, Kolstad A, Stokke C. Mol Imaging Biol. 2022 Oct;24(5):807-817. doi: 10.1007/s11307-022-01731-3.

Artikkelen: “FDG PET/CT and Dosimetric Studies of 177Lu-Lilotomab Satetraxetan in a First-in-Human Trial for Relapsed Indolent non-Hodgkin Lymphoma-Are We Hitting the Target?” av Ayca Løndalen og medforfatterne Blakkisrud J, Revheim ME, Dahle J, Kolstad A, Stokke C er blitt kåret til årets kliniske artikkel i 2022 i tidsskriftet Molecular Imaging and Biology. Prisen ble utdelt på avslutningsseremonien på World Molecular Imaging Society congress i Praha i september.