3 LIS stipend ved årets NSNM

Ved årets NSNM 2019 ble det tildelt konferanse og reisestøtte til tre leger i spesialisering som stilte med poster: Berit Steene(UNN, til ve. i bildet), Ida Henriette Henningsen Fosseide (UNN, til hø. i bildet) og Cecilie Bendiksen (St. Olavs hospital). Gratulerer!
Bilde av Berit Steene og Ida Henriette Henningsen som fikk LIS stipend ved årets NSNM.