Årsmøte i NFNM 2018

Årsmøtet i Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbilding fant sted på Sommarøy Arctic Hotel fredag 25.05.2018.
Generalforsamling

Styrets leder Mona-Elisabeth Revheim ønsket alle velkommen, før alle deltakerne på møtet presenterte seg med navn, stilling og arbeidssted, en fin start på møtet slik at nye og erfarne nuklærmedisinere kan bli kjent.

Deretter gikk Mona-Elisabeth Revheim gjennom styrets beretning før Andreas Tulipan rapporterte fra Spesialitetskomiteen. Mona-Elisabeth Revheim rapporterte fra RadForsk og Harald Fagerheim Bugge rapporterte fra FUxx, før revidert regnskap og budsjett ble lagt frem av kasserer Katrin Weigel.

Så var det valg ved valgkomiteen ledet av Thuy Lu hvor Katrin Weigel (Sørlandet sykehus Kristiansand) stilte til gjenvalg som kasserer i styret mens Torjan Haslerud (Stavanger Universitetssjukehus) og Harald Bugge (Oslo Universitetssykehus) stilte til gjenvalg som styremedlem. Ida Fosseide (Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø) stilte til valg som 3. varamedlem. Alle de foreslåtte styremedlemmene ble valgt inn ved akklamasjon.

Årsmøte ble avholdt under kyndig ledelse av Boel Johnsen.