Norsk forening for nuklærmedisin og molekylær avbildning

Nyheter

Årsmøte NFNM

Årsmøte i NFNM blir avholdt via Skype eller annen plattform i september. Nøyaktig dato vil bli sendt ut før ferietiden begynner. Frist for å melde inn saker er cirka 4 uker før dato for møtet.
15. juni 2020