Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning

Nyheter

Årsmøte NFNM

Årsmøtet i NFNM avholdes torsdag 15. oktober fra kl 11 til cirka kl 12. Møtet blir holdt som nettmøte via skype, link til møtet kommer.
15. juni 2020