Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning

Nyheter

Et utfordrende kasus

Intrahepatiske echinococcus multilocularis lesjoner som falsk postitive funn i pasient med adenocarsinom i jejunum.

7. november 2017
PET
PET

Kasuistikk ved Torjan Haslerud, overlege ved Senter for Nukleærmedisin og PET, Haukeland Universitetssjukehus. Klikk her eller på bildet for å gå til kasuistikken.