Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning

Nyheter

FDG-PET/CT for påvisning av nevrolymfomatose

Kasuistikk ved Ankush Gulati, LIS ved Senter for Nukleærmedisin og PET, Haukeland Universitetssjukehus.
21. februar 2017
Nevrolymfomatose
nevrolymfomatose