FDG-PET/CT for påvisning av nevrolymfomatose

Kasuistikk ved Ankush Gulati, LIS ved Senter for Nukleærmedisin og PET, Haukeland Universitetssjukehus.
Nevrolymfomatose
nevrolymfomatose