Gratulerer til Boel Johnsen for særdeles solid gjennomført disputas – 28. mars 2019

Cand.med. Boel Johnsen, Senter for nukleærmedisin/PET ved Haukeland Universitetssykehus og Institutt for medisin ved Universitetet i Bergen forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (Ph.d.)med tittel: “18F-FDG PET-CT in imaging of children and young adults with Ewing sarcoma in Norway 2005-2012”.
Boels Johnsen flankert av opponenter, komiteleder, disputasleder og veiledere.
Ph.d. kandidaten med opponenter, komiteleder, disputasleder og veiledere. Fra venstre: Professor Martin Biermann (medveileder), Professor Stein Magnus Aukland (hovedveileder), Ph.d. Annika Loft Jakobsen (1. opponent), Boel Johnsen (Ph.d. kandidat), Ph.d. Heidi Knobel (2. opponent), Nils Vetti (3. medlem av komiteen) og professor Ingfrid Haldorsen (disputasleder).

1. opponent: Ph.d. Annika Loft Jakobsen, Rigshospitalet, Københavns Universitetshospital, Danmark, 2. opponent: Ph.d. Heidi Knobel, St. Olavs hospital og 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Nils Vetti, Universitetet i Bergen.

Oppgitt emne for prøveforelesningen var "Klinisk nytte og evidens for bruk av 18F-FDG PET-CT ved de vanligste kreftformene i Norge". Både prøveforelesning og disputas ble godkjent med bravur.

Hovedveileder: professor II Stein Magnus Aukland, Medveiledere: professor II Martin Biermann og professor II Karen Rosendahl.