Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for nuklærmedisin og molekylær avbildning

Nyheter

Gratulerer til Harald Grut for flott gjennomført disputas – 5. april 2019

Cand.med. Harald Grut, Avdeling for nukleærmedisin, Oslo Universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (Ph.d.) 5. april 2019 med tittel: “Imaging Related to Transplantation for Colorectal Liver Metastases”.
11. april 2019
Ph.d kandidat med opponenter, komiteleder, disputasleder og veiledere.
Ph.d. kandidaten med opponenter, komiteleder, disputasleder og veiledere. Fra venstre: førsteamanuensis Mona-Elisabeth R. Revheim (medveileder), docent Per Lindnér (2. opponent), førsteamanuensis Anne Negård (komiteleder), førsteamanuensis Olav Engebråten (disputasleder), Harald Grut (doktorand), professor Pål Dag Line (medveileder) og førsteamanuensis Rune Sundset (1. opponent). Hovedveileder Ph. D. Svein Dueland var dessverre ikke tilstede under billedtakning.

1. opponent:  førsteamanuensis Rune Sundset, PET senteret, Universitetssykehuset i Nord Norge, 2. opponent: docent Per Lindnér, Sahlgrenska Universitetssykehus og Universitetet i Gøteborg og komiteleder: førsteamanuensis Anne Negård, Universitetet i Oslo.

Oppgitt emne for prøveforelesningen var "Nuclear medicine today and in the future - state-of-the-art in clinic and research".

Hovedveileder: Ph.D. Svein Dueland, medveiledere: professor Pål Dag Line og førsteamanuensis Mona-Elisabeth R. Revheim.