Hold av datoen 2. -4. juni 2023: Vårmøte NSNM i Trondheim