NFNM sesjon på Radiologisk høstmøte 2019

Årets NFNM sesjon på Radiologisk høstmøte fant sted i Festsalen på Ingeniørenes hus, fredag 25.10.19.
Møteleder Boel Johnsen flankert av foredragsholderne Andreas Tulipan og Torjan Haslerud. Foredragsholder Mona Elisabeth Revheim avholdt sitt foredrag fra USA.
Møteleder Boel Johnsen flankert av foredragsholderne Andreas Tulipan og Torjan Haslerud. Foredragsholder Mona Elisabeth Revheim avholdt sitt foredrag fra USA.

Mona-Elisabeth Revheim (OUS) holdt et videooverført foredrag om Peptid- radioterapi-PRRT, Torjan Magne Haslerud (SUS) holdt foredrag om Radioembolisering av levertumores -SIRT og Andreas Tulipan (OUS) holdt foredrag om PSMA-PET og  terapi.  Møteleder var Boel Johnsen (HUS).