Obligatorisk kurs for LIS

I uke 48 ble obligatorisk kurs for spesialiteten nukleærmedisin, NM2 arrangert i Oslo. Hele 20 kursdeltakere klarte å få plass i et intimt kurslokale på Vulkan.
Kurskomiteen representert ved Mona-Elisabeth Revheim og Anders Hodt.
Kurskomiteen representert ved Mona-Elisabeth Revheim og Anders Hodt.

Mandagen ble viet radiofarmasien med senere omvisning på syklotronsenteret NMS og demonstrasjon av Ga-generatoren, på tirsdag var alle på IFE, på onsdag var tema SPECT, torsdag PET og fredag CT og litt MR. Kurskomiteen takker for god oppslutning og engasjement.

På vegne av kurskomiteen

Anders, Caroline og Mona-Elisabeth

img_6318.png

Kursdeltakere i arbeid.

img_6319.png

Kursdeltakere i arbeid.