PET shop girls and boys på Arendalsuka 2022

Nukleærmedisin ved OUS stilte med egen stand for på Arendalsuka 2022.
Blindetekst
Eivor Hernæs, Mona Elisabeth Revheim, Rune Sundset og Jarle Ellingsen stilte med egen stand på Arendalsuka 2022. Fotograf: Privat

Eivor, Jarle og Mona-Elisabeth stilte på OUS sin stand med temaene PET, Helkropps-PET og Teranostikk. Standen fikk solid oppslutning og var full av folk til enhver tid. Flere brukergrupper var svært engasjert. Samlet ble dette et arrangement med gav utbytte og god stemning, vi stiller på stand igjen til neste år.