Solid NFNM sesjon på Radiologisk høstmøte 2023

Nukleærmedisinsk sesjon ble avholdt fredag 27.10.23 kl. 11.15- 12.30.
Solid NFNM sesjon.
Moderator Hilde Feiring Philips (OUS), foredragsholderne Ebba Gløersen Muller (OUS), Mariane Olesen Myrthue (St. Olavs), Kjersti Johnsrud (OUS) og moderator Eivor Hernæs (OUS). Fotograf: Privat.

Det ble avholdt tre flotte foredrag:

  • PET basics og aktuelle PET tracere OUS. Kjersti Johnsrud.
  • Nukleærmedisisnke undersøkelser ved nevrodegenerasjon. Ebba Gløersen Muller, OUS
  • PET/CT ved lungekreft- pearls and pitfalls. Mariane Olesen Myrthue, St. Olavs. Moderatorer: Hilde Feirin Philips (styremedlem NFNM) og Eivor Hernæs (leder NFNM).