Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning

Nyheter

Stort oppmøte på årsmøtet til NFNM 2019!

23 leger (inkludert fotograf Mange Aas) møtte opp på årsmøtet til NFNM 2019 ved NSNM i Kristiansand. Det ble avholdt valg til styret i NFNM: S. Nye styremedlemmer: Svetoslava Toneva (Sykehuset i Vestfold) , Ankush Gulati (HUS) (ikke tilstede) og Eivor Hernes (OUS)(ikke tilstede) ble valgt inn.
21. juni 2019

nfnm-samlebilde.jpg

Bilde av styret i Nfnm

Avtroppende styremedlem Boel Johnsen (HUS), styreleder Mona Elisabeth Revheim (OUS) og styremedlem Tirza Buter Holen (SUS) fikk blomster og gode ord fra Katrin Weigel (Sørlandet Sykehus, kasserer i NFNM).

Schultz-Stokmo.jpg

Mangeårige medlemmer i spesialitetskomiteen: Birgit Schultz (Sørlandet Sykehus) og Henning Langen Stokmo (Drammen og OUS) ble også takket av med blomster og taler.