Lederartikkel om teranostikk i 1 nr. av Tidsskriftet 2023 i Tidsskriftet

Lederartikkel om Teranostikk i første utgave av Tidsskriftet i 2023!
En skjermdump fra Tidsskriftets artikkel.
Mona-Elisabeth Revheim og Torjan Haslerud har skrevet lederartikkel om Teranostikk i første nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening i 2023.

 Teranostikk er kombinasjonen av terapi og diagnostikk. Med nukleærmedisinske prinsipper gir teranostikk stadig flere muligheter innen persontilpasset kreftbehandling. Teranostikk er et fremvoksende medisinsk fagfelt som innebærer målrettet terapi basert på identifisering og påvisning av et biologisk mål. Innen nukleærmedisin omfatter teranostikk diagnostisk avbildning med bruk av radioaktivt merkede sporstoffer for identifikasjon av en biologisk målstruktur, etterfulgt av intern strålebehandling med bruk av det samme sporstoffet. Dermed oppnår man en selektiv og målrettet behandling av sykdomsmanifestasjoner i kroppen. Les artikkelen her.