Vi gratulerer Ayça Muftuler Løndalen (OUS) med strålende gjennomført disputas 02.02.23!

Ayça Muftuler Løndalen ved Institutt for klinisk medisin forsvarte avhandlingen “FDG PET/CT and dosimetry studies after targeted therapy with 177Lu-lilotomab satetraxetan for lymphoma” for graden PhD torsdag 02.02.23.
Medlemmene i bedømmelseskomiteen.
Bedømmelseskomite, settedekan, doktorand og veiledere etter vel gjennomført disputas! Foto: privat

Ayça Muftuler Løndalen,  FDG PET/CT and dosimetry studies after targeted therapy with 177Lu-lilotomab satetraxetan for lymphoma, Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 2.2.2023.

Bedømmelseskomité: Francesco Cicone, University of Catanzaro, Italy,  Lena Specht, University of Copenhagen, Denmark  og Trond Mogens Aaløkken, Faculty of Medicine, University of Oslo

Hovedveileder: Caroline Stokke

Biveiledere: Mona-Elisabeth Revheim, Arne Kolstad

Public Defence: Ayça Muftuler Løndalen - Institute of Clinical Medicine (uio.no)