Vi gratulerer Mona- Elisabeth Revheim (UiO/ OUS) med nukleærmedisinsk professorat!

Mona- Elisabeth Revheim ble i vår oppnevnt som professor i nukleærmedisin og molekylær avbildning.
Bilde av Mona Elisabeth Revheim.
Mona-Elisabeth Revheim Foto: privat.

Mona- Elisabeth Revheim, spesialist i nukleærmedisin, ble nylig utnevnt til professor ved UiO. Hun er nyansatt leder av Intervensjonssenteret ved OUS. Hun har lenge ledet forskningsgruppen «Funksjonell og molekylær avbildning og terapi» ved OUS. Gjennom sin akademiske karriere har hun veiledet og vært biveileder for flere doktorgradskandidater, og er en ettertraktet opponent ved disputaser. Hun har flere forskningsopphold ved University of Pennsylvania, hvor hun har etablert et nært samarbeid med nukleærmedisinsk nestor Abbass Alavi, en lang publikasjonsliste samt medforfatter på 2 bøker. Hun ble hedret for sitt professorat på årsmøtet i NFNM, Trondheim, fredag 2. juni 2023.