Norsk forening for nuklærmedisin og molekylær avbildning

Om oss

Kontakt ossStyret i Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbilding

Profilbilde
Leder
Hernes, Eivor Hoddevik
Profilbilde
Medlem
Gulati, Ankush
Profilbilde
Medlem
Haslerud, Torjan Magne
Profilbilde
Medlem
Johansen, Håkon
Profilbilde
Medlem
Nikoletic, Katarina
Profilbilde
Varamedlem
Fosseide, Ida Henriette Henningsen
Profilbilde
Varamedlem
Toneva, Svetoslava Doncheva


Spesialitetskomite

Profilbilde
Leder
Biermann, Martin
Profilbilde
Medlem
Babovic, Almira
Profilbilde
Medlem
Hodt, Anders
Profilbilde
Medlem
Moholt, Anneli
Profilbilde
LIS-medlem
Bendiksen, Cecilie
Profilbilde
Varamedlem
Amlie, Kristine
Profilbilde
Varamedlem
Jøraholmen, Vivi
Profilbilde
LIS-varamedlem
Dontala, Sanjana Krishna