Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Aktuelle saker

Sommerhilsen

02. juli 2020
Kjære alle sammen! Vi har bak oss kanskje de mest hektiske tre måneder i vårt faglige liv etter at corona rammet oss medio mars. Det er med stolthet vi i styret har lagt merke til hvordan medlemmene i sine ulike posisjoner har håndtert utfordringene profesjonelt, en stor takk til dere alle for det. IFOS tok ganskje kjapt initiativ til å etablere et internasjonalt register over hvordan ØNH leger ble rammet av COVID-19. Ved slutten mai var datainnsamlingen over, også norske data, takket være stor oppslutning fra dere. Fra Norge ble 4 kolleger dokumentert smittet, én av dem på jobb(H&N kirurg), én smittet av sin ektefelle som var allmennlege, de to siste ute i samfunnet, én av dem på utenlandsreise. Ingen trengte innleggelse. Totalt 333 ØNH leger ble rapportert smittet, individuelle data var tilgjengelig for 297 individer. Land mest høyest frekvens av smittede var Brasil, USA, Tyskland og UK. Fire land rapporterte ingen smittede, Argentina, Australia, Libanon og Sør-Afrika. Totalt 250 tilfeller var milde, og krevde ikke sykehusinnleggelse. 5 tilfeller krevde intensivbehandling, der alle kom seg. Det triste er at 22 kolleger døde, 19 av disse var over 55 år og 95% var menn. Fire av dødsfallene var i Iran, tre i USA og Italia, to Spania og Indonesia, flere land hadde ett dødsfall. Den yngste av dem som døde var en LIS i Iran i 30-årene. Den eldste var 82 år. SARS-CoV-2 ble antatt påført i klinisk virksomhet for 8 individer, 4 ble smittet ute i samfunnet, for resten er er smittemåten ukjent. Situasjonen ellers i verden viste altså betydelig insidens av COVID-19 i vårt fag, noe som kan være av betydning for andre fagområder som som også har aerosolgenererende prosedyrer. Under arbeidet fikk redaktøren meldinger fra egyptiske kolleger om at myndighetene ville hindre at kunnskapen om smitte ble offentliggjort, flere kolleger ble røft behandlet av myndighetene, og truet med represalier hvis de ikke tidde. Av hensyn til dem er derfor egyptiske data utelatt fra oversikten. Rapporten er sendt inn for publisering i New England Journal of Medicine. Så, selv om vi også hadde mild konflikt med FIH/HDIR for å få aksept for vært fag som ekstra utsatt pga aerosolgenererende prosedyrer, så må vi vel kunne si at vi skal takke for at vi bor og arbeider i Norge. På vegne av styret vil jeg ønske dere alle en god og velfortjent sommer! Harald Miljeteig Leder

Høstmøtet 2020

02. juli 2020
Årets høstmøte arrangeres i år som webinar. Torsdag 22. oktober 09 - 16 og fredag 23. oktober kl 09 - 16. Nærmere opplysninger kommer!

Covid-19 eller pollenallergi

15. april 2020
I kommende pollensesong vil det kunne oppstå tvil om symptomer på sykdom i øvre luftveier skyldes allergi eller Covid-19. Symptomene kan være like. Hensikten med dette dokumentet er å si noe om hvilke symptomer som kan tyde på hva, og gi råd om hvordan leger og pasienter bør forholde seg når det oppstår tvil om symptomene skyldes pollenallergi eller infeksjon med Covid-19

Smittespredning ved ØNH-prosedyrer

24. mars 2020
Ny informasjon viser at selv basal ØNH-undersøkelse er potensielt aerosolgenererende, og uansett medfører betydelig smitterisiko for både behandler og pasient. Prosedyrer utført på de øvre luftveiene hos asymptomatiske, presymptomatiske og symptomatiske pasienter med Covid-19 infeksjon medfører betydelig smitterisiko. Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi har samlet aktuell litteratur og internasjonale anbefalinger i vedlagt dokument. Vi anbefaler at kolleger både med pasientkontakt og i administrasjon gjør seg kjent med risikofaktorer og vedlagte anbefalte prosedyrer for smittevern. Vi har et ansvar for å ta vare på egen helse for å kunne tilby god behandling for våre pasienter

Legeforeningens internasjonale dag

12. november 2019
Gardermoen 4. desember 2019.

34th Congress of the Nordic Assosiation of Otolaryngology, Reykjavik 27. - 29.mai 2021

28. oktober 2019

NAS 2020, Odense, Danmark, 9.-11. november 2020

09. september 2019
Næste NAS konference finder sted i Odense, Danmark, 9.-11. november 2020.

Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

09. september 2019
Vi ønsker å gi dere beskjed om at nå er det mulig å søke om prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Søknadsfrist er 1. oktober. Dersom dette er interessant for foreningens medlemmer ber vi om at informasjon sendes videre.

Voksentoppseminaret 2019

11. juni 2019
Scandic Hotel - St Olavsplass, Oslo 20 - 22.11.19

Side 1 av 2