Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Aktuelle saker

The Zealand Rhinology Symposium, Roskilde 26. og 27. august 2021

28. juli 2020

Varsel om trakasering

28. juli 2020

Sommerhilsen

02. juli 2020

Høstmøtet 2020

02. juli 2020
Årets høstmøte arrangeres i år som webinar. Torsdag 22. oktober 09 - 16 og fredag 23. oktober kl 09 - 16. Nærmere opplysninger kommer!

Covid-19 eller pollenallergi

15. april 2020
I kommende pollensesong vil det kunne oppstå tvil om symptomer på sykdom i øvre luftveier skyldes allergi eller Covid-19. Symptomene kan være like. Hensikten med dette dokumentet er å si noe om hvilke symptomer som kan tyde på hva, og gi råd om hvordan leger og pasienter bør forholde seg når det oppstår tvil om symptomene skyldes pollenallergi eller infeksjon med Covid-19

Smittespredning ved ØNH-prosedyrer

24. mars 2020
Ny informasjon viser at selv basal ØNH-undersøkelse er potensielt aerosolgenererende, og uansett medfører betydelig smitterisiko for både behandler og pasient. Prosedyrer utført på de øvre luftveiene hos asymptomatiske, presymptomatiske og symptomatiske pasienter med Covid-19 infeksjon medfører betydelig smitterisiko. Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi har samlet aktuell litteratur og internasjonale anbefalinger i vedlagt dokument. Vi anbefaler at kolleger både med pasientkontakt og i administrasjon gjør seg kjent med risikofaktorer og vedlagte anbefalte prosedyrer for smittevern. Vi har et ansvar for å ta vare på egen helse for å kunne tilby god behandling for våre pasienter

Legeforeningens internasjonale dag

12. november 2019
Gardermoen 4. desember 2019.

34th Congress of the Nordic Assosiation of Otolaryngology, Reykjavik 27. - 29.mai 2021

28. oktober 2019

NAS 2020, Odense, Danmark, 9.-11. november 2020

09. september 2019
Næste NAS konference finder sted i Odense, Danmark, 9.-11. november 2020.

Side 1 av 3