Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Aktuelle saker

Skandinavisk ørekirurgisk kurs

05. desember 2022

Kurs: Utredning og behandling av lukt- og smaksforstyrrelser hos long COVID pasienter

20. november 2022

Vestibulære fagdager

14. november 2022

Disputas Jan Erik Berge

07. november 2022

Dupilumab godkjent i Beslutningsforum

07. november 2022

ESS Dissection Course - Milan, 3-4 November 2022

06. september 2022
Vi videreformidler invitasjon. Se PDF for detaljer. We are pleased to inform you that Endoscopic Nose and Sinus Surgery "Hands on" - Dissection Course, Focus: frontal sinus, 3D printed models and building block software, will be held in Milan on 3-4 November 2022.

Førerkortforskrift for søvnsykdommer oppdatert

06. september 2022

Hands-on introduktionskurs i ultraljudsdiagnostik av halsens mjukdelar inklusive tyreoidea

06. september 2022
Vi videreformidler invitasjon til ultralydkurs i Stockholm 5-6.12.22. Se vedlagt invitasjon

Høstens store allergimøte avholdes på Rikshospitalet og Ullevål sykehus

01. september 2022
NFAI høstmøtet og Voksentoppenseminaret avholdes som fysisk møte. Møtet avholdes på Rikshospitalet i Grønt auditorium 17.11 og Store Auditorium Ullevål Sykehus 18.11.

Side 1 av 7