Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Om oss

StyretProfilbilde
Leder
Miljeteig, Harald
Profilbilde
Medlem
Austeng, Marit Erna
Profilbilde
Medlem
Røkenes, Hans Kristian
Profilbilde
Medlem
Thorstensen, Wenche Moe
Profilbilde
Medlem
Vølstad, Ivar Bjarmann
Profilbilde
Varamedlem
Forbord, Torunn
Profilbilde
Varamedlem
Solbakken, Sonja Sunneva

Organisasjon

Leder
Harald Miljeteig
Arbeidssted: Harald Miljeteig Øre-nese-hals praksis
Mobil: 911 72 821
E-post: harmil@online.no

Nestleder
Rune Klette
Arbeidssted: Hode- og bevegelsesklinikk - Bodø

Sekretær
Ivar Bjarmann Vølstad
Arbeidssted: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Mobil: 957 52 188
E-post: ivar.volstad@gmail.com

Kasserer
Marit Erna Austeng
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus og Volvat

Høringsansvarlig
Wenche Moe Thorstensen
Arbeidssted: St. Olavs Hospital