Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Om oss

StyretProfilbilde
Leder
Miljeteig, Harald
Profilbilde
Medlem
Austeng, Marit Erna
Profilbilde
Medlem
Røkenes, Hans Kristian
Profilbilde
Medlem
Thorstensen, Wenche Moe
Profilbilde
Medlem
Vølstad, Ivar Bjarmann
Profilbilde
Varamedlem
Forbord, Torunn
Profilbilde
Varamedlem
Solbakken, Sonja Sunneva