Medlemsskap European Rhinologic Society (ERS)

Kjære ØNH-kollegaer med interesse for rhinologi.

julehilsen ERS

European Rhinologic Society (ERS) jobber for å fremme rhinologien i Europa og har siste halvåret arrangert 10 webinars på kveldstid (som man også får tilgang til å se i reprise når det måtte passe). ERS medlemskap gir rabatt på rhinologiske kongresser og kurs, samt elektronisk tilgang til Rhinology (det offisielle tidsskriftet til Europeiske og internasjonale rhinologiske foreninger). Medlemskap gir også muligheten til å søke på en rekke priser og fellowships samt rabatt på medlemskap i American Rhinologic Society.

Det var frem til 2020 veldig få norske medlemmer sammenlignet med andre land i Norden og Europa. Et land trenger minst 10 betalende medlemmer for å ha stemmerett i ERS. I Sverige og Danmark, samt de fleste andre europeiske land, har rhinologiske foreninger/utvalg gått sammen og fått gruppe-medlemskap som medfører ca halv pris på ERS medlemskap. I 2020 var vi 40 norske rhinologer som gikk sammen i gruppe-medlemskapet.

Flere kollegaer har tilbakemeldt at det er stemning for å gå sammen for å søke om et norsk gruppe-medlemskap også i 2021. Foreningen besluttet i 2019 å ikke kunne organisere det økonomiske med oppfølging av innbetaling osv. Jeg kan ta oppgaven med å legge ut for gruppe-medlemskapene og samle inn fra kollegaer via Vipps/bankoverføring også i år om vi blir 30 eller flere ØNH leger som ønsker å være med også i 2021.

I denne tabellen er det en prisoversikt som viser fordelen med å være med i norsk ERS-blokk (om vi 30-50 kollegaer) sammenlignet med individuelle medlemskap. Det bemerkes at om du planlegger å delta på ERS kongressen 26. - 30.09.21 i Thessaloniki, Hellas blir kongressavgiften redusert med 50-100 euro dersom man er ERS medlem. (Det er mulig denne blir utsatt til høsten pga. pandemien.)


2021 priser (euro) Pris ved gruppe-medlemskap

Pris ved enkeltmedlemsskap
1 ERS medlemskap + online tilgang: Rhinology*: Gruppe: 66 Enkeltmedl: 135


2 ERS medlemskap + online tilgang: Rhinology* + Rhinology sendt i posten:
Gruppe: 96 Enkeltmedl: 192

* Få sykehus-bibliotek i Norge har Rhinology tilgjengelig elektronisk

Er du under 35 år er det gratis å være medlem i ERS Junior Society. Anbefaler alle interesserte LIS å melde seg inn.

Dersom du er interessert i å være i ERS gruppe-medlemskapet for 2021 må du gi beskjed innen 30.12.20 ved å sende en epost til steinsviks@gmail.com med ditt navn, sykehus/klinikk og mobilnummer. Om du ønsker Rhinology tilsendt pr post trenger jeg også postadressen din.

Mvh Andreas Svaboe Steinsvik, mobil 99357703