Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

2020

Skandinavisk ørekirurgisk møte 2021

Webinar 9. april 2021
11. februar 2021

08.00 - 08.10 Komitéet Velkommen
08.10 - 08.40 Erik Berntsen, Radiologi, Universitetssykehus i Trondheim Radiologi ved mellomøre- og indre øre patologi, Kasuistikker
08.40 - 09.40 Juha Silvola, ØNH
Ahus Universitetssykehus Basal audiologi ved mekaniske hørselstap og SCDS
09.40 - 10.10 Guri Tokle, Fysioterapi, Universitetssykehus i Trondheim Vestibular rehabilitering
10.10 – 10.20 Pause
10.20 – 11.20 Marie Bunne, ØNH
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet Tredje vindu lesjoner, «update on» Indikasjon, kirurgiske teknikker og resultater
Nasjonale retningslinjer for diagnostikk og terapi av SCDS
11.20 – 12.00 Jeanette Hess-Erga, ØNH
Haukeland Universitetssykehus Resultater for operativ behandling av SCDS ved Haukeland Univ.sykehus
12.00 – 13.00 Lunchpause
13.00 – 13.40 Frederik Goplen, ØNH
Haukeland Universitetssykehus Dehiscensregisteret
13.50 – 14.30 Alle Diskusjon: utredning og behandling Lokale prosedyrer
Vanskelige Kasus?
14.30 – 15.00 Komitéet + Alle Oppsummering og planlegging av neste års møte