Fagdag 28. - 29. april 2022: Benign paroksysmal posisjonsvertigo - diagnostikk og behandling

Norsk otonevrologisk forening inviterer i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet til fagdag 28. - 29. april 2022. Det blir et rikholdig faglig program med teoretiske og praktiske sesjoner innenfor hovedtemaet Benign paroksysmal posisjonsvertigo - diagnostikk og behandling. Det faglige programmet vil blant annet omfatte BPPV i laterale buegang, BPPV hos eldre pasienter, diagnostiske utfordringer, vestibulær rehabilitering, kirurgisk behandling, behandling i TRV-stol og håndtering av pasienter som ikke blir bra av reponeringsmanøvre.

 

Kurset er nå åpent for påmelding på følgende lenke:

https://www.hvl.no/forsking/konferanse/fagdag-benign-paroksysmal-posisjonsvertigo/