Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

2021

Høstmøte 2021: 28. - 30. oktober

Hei. Høsten er rett rundt hjørnet, og med den kommer foreningens høstmøte. Årets høstmøte avholdes i kjent stil på ærverdige Grand Hotel i Oslo, torsdag 28. til lørdag 30. oktober.
9. august 2021

Vi lover godt faglig innhold hvor foreningens utvalg for hode-halskreft bidrar spesielt i år. Hovedtemaet tas videre ved Leegaard-foreleser Hisham Mehanna. Han leder hode-halsavdelingen i Birmingham og er direktør for Institute of Head and Neck Studies and Education (InHANSE). Han har bred klinisk og akademisk erfaring og produksjon. Han vil holde forelesningen «Common crimes in surgical research, and how to solve them». På fredag kveld inviterer vi til bankett.

I forkant av møtestart kl 12 torsdag holder Yngre ØNH-legers utvalg halvdagskurs med praktisk suturteknikk og samme kveld foredrag ved ØNH-kolleger om egne bistandsopphold i Tanzania og Nepal. Egen påmelding kommer.

Valg av styre og utvalg

Det er valgår i foreningen. På årsmøtet fredag vil det følgelig være valg til styret og alle utvalg. Dersom du ønsker å melde ditt kandidatur til ett konkret verv eller mer generelt ønsker å involvere deg mer i foreningen kan leder for valgkomiteen Karl Nordfalk knordfalk@gmail.com, eventuelt sekretær i foreningen Ivar Vølstad ivar.volstad@gmail.com kontaktes.

Presentasjoner på høstmøtet

Vi vil oppfordre både ferske og etablerte kolleger å dele egen forskning, men også kliniske erfaringer, kasuistikker og annet relevant for medlemmene. Alle som ønsker å presentere må sende inn abstract på foreningens mal til ivar.volstad@gmail.com.

Stipender

Foreningen deler ut to stipender. Det er et klinisk stipend på kr 20 000 til bruk ved hospitering eller studiereise til inn- eller utland. Med detter ønsker styret å stimulere til internasjonal kontakt mellom ØNH-leger uten at det nødvendigvis ligger et forskningsprosjekt i bunnen. Forskningsstipendet er pålydende kr 40 000 og deles ut til en verdig vinner på bakgrunn av prosjektbeskrivelse og søknad.

Frister og skjema

Frist for søknader og innsending av abstracts er 1. oktober. Mal for abstracts og søknadsskjema til stipendene finnes her:

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-otorhinolaryngologi-hode-og-halskirurgi/skjemaer/

 

Påmelding til høstmøtet

Vi planlegger fysisk møte og bankett hvor det er kapasitet til alle som ønsker. Slik høstens smitteverntiltak skisseres vil dette være mulig. Dersom antall gjester i lokalet likevel skulle begrenses vil vi prioritere forelesere og deretter deltakere etter påmeldingstidspunkt. Det er med andre ord god grunn til å melde seg på snarest. Påmelding gjøres via:

https://gyroconference.eventsair.com/hostmote-onh-2021/pamelding-deltakere

Årets satser

Deltakeravgift medlem DNLF før 27. september: 3,300.00

Deltakeravgift, LIS-lege medlem DNLF, før 27. september:  2,300.00

Deltakeravgift ikke-medlem før 27. september:  4,300.00

Bankett fredag:  950.00

Bankett fredag, ledsager:  500.00

Vennlig hilsen,

På vegne av styret,

Ivar Vølstad

Sekretær

Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

https://www.legeforeningen.no/onh