Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

2021

Høstmøte 2021: 28. - 30. oktober

27. mai 2021

Hei,


Vi er godt inne i et nytt år preget av pandemi, men nå begynner det å se lysere ut. Vi drister oss til å ha et positivt syn på sommeren og resten av året. Mange kolleger er allerede vaksinert, og de neste ukene vil selv unge og friske voksne innbyggere få tilbud om vaksine. Selv om mange endringer i samfunnet nok har kommet for å bli, er vi sikre på at høstmøtet er best med fysisk tilstedeværelse.

Styret har derfor gleden av å invitere til høstmøte i Oslo 28-30. oktober. Det blir som tidligere avholdt på Gand Hotel fra torsdag. Våre kolleger i Yngre ØNH-legers utvalg inviterer til kurs i praktisk suturteknikk formiddagen torsdag 28. før det offisielle møtet åpnes til lunch. Hovedtema for møtet i år blir hode-halskreft. Leegaardforeleser er Hisham Mehanna fra Birmingham som leder hode-halsavdelingen og er direktør for Institute of Head and Neck Studies and Education (InHANSE). Han har bred klinisk og akademisk erfaring og produksjon. Han vil holde forelesningen «Common crimes in surgical research, and how to solve them». 

Det er valgår i foreningen. På årsmøtet fredag vil det følgelig være valg til styret og alle utvalg. Dersom du ønsker å melde ditt kandidatur til ett konkret verv eller mer generelt ønsker å involvere deg mer i foreningen kan leder for valgkomiteen Karl Nordfalk knordfalk@gmail.com, eventuelt sekretær i foreningen Ivar Vølstad ivar.volstad@gmail.com kontaktes. 

Vi vil oppfordre både ferske og etablerte kolleger å dele egen forskning, men også kliniske erfaringer, kasuistikker og annet relevant for medlemmene. Alle som ønsker å presentere må sende inn abstract. Frist for innsendelse blir 1. oktober.


Hold av datoen, hold deg frisk og gjør deg klar til å møte gode kolleger igjen i høst. Påmelding og detaljer kommer over sommeren. 


Vennlig hilsen,

På vegne av styret,

Ivar Vølstad

Sekretær

Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

https://www.legeforeningen.no/onh