LovNose2022. Oslo 2-3. juni 2022

Lovisenberg ØNH arrangerer
2 dagers praktisk kurs
i funksjonell septumplastikk,
rhinoplastikk og bihulekirurgi.


Dato: 02.06-03.06
Sted: Lovisenberg sykehus
Pris: 4900 kr
Påmeldingsfrist: 10.04

www.lovnose.no

Program:

Dag 1 - Rhinologi
Kl: 0830 - 1800 Intro
Kl: 0830 Intro kursdag.

Betydningen av korrekt diagnostikk for valg av type kirurgi. Nesemålinger og nesefysiologi som hjelpemiddel for korrekt diagnostikk.

Septumplastikk: Basal teknikk

Lukking av septumperforasjoner

Operative teknikker/tilnærminger

Kl: 1200 - Lunch: Mat levert av Zarathustra


Møte med våre samarbeidspartenere og demonstrasjon av nytt utstyr

Rhinoplastikk: Intro: lukket vs åpen teknikk

Den "skjeve nese"

Sadel nese  

Tensjonsnese

Ala-Insuffisiens

Revisjonsrhinoplastikk

 

Dag 2 - Bihuler
Kl: 0830 - 15:30 - Intro
Kl: 0830 - Filosofi ved bihulekirurgi: skånsom teknikk.

Forskjell i tankegang ved arkitektoniske tilstander og slimhinnesykdommer.

Fokus på indikasjon og praktisk kirurgisk teknikk fra A til Å. Hva bør man ikke gjøre.

Bihulekirurgi: steg for steg
Piriform conchoplastikk

Antrostomi

Fremre erhmoidectomi

Bakre ethmoidectomi

Sphenotomi

Frontalsinus

Polyppose, når kirurgi? Kirurgisk tankegang/teknikk ved polyppose. Etterbehandling?