Søvnkurs

Gratis søvnkurs!

Gode legevenner.

Hvis dere har interesse av et gratis søvnkurs så arrangeres dette en onsdag ettermiddag i måneden fra 15. september:

https://nosm.no/nosm-nyheter/finsk-nettkurs-i-sovnmedisin/

hilsen

Harald Hrubos-Strøm