Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

2021

Søvnkurs

Gratis søvnkurs!
14. september 2021

Gode legevenner.

Hvis dere har interesse av et gratis søvnkurs så arrangeres dette en onsdag ettermiddag i måneden fra 15. september:

https://nosm.no/nosm-nyheter/finsk-nettkurs-i-sovnmedisin/

hilsen

Harald Hrubos-Strøm