Conference on vestibular schwannoma and other CPA tumors

Norge er vertskap for den 9. internasjonale konferansen om vestibularisschwannom og andre CPA tumores. Konferansen holdes i Bergen 14-16. mai.

Påmeldingen er i gang på https://www.vs2023.com/, hvor man også kan finne program og andre detaljer.