Skallebasis og bihulekirurgi – tilganger og komplikasjonshåndtering

bilde

26-28. apr 2023 holdes det etterutdanningskurs i "Skallebasis og bihulekirurgi – tilganger og komplikasjonshåndtering" ved Rikshospitalet.

 

Formålet med kurset er at deltakerne ved dette etterutdanningskurset skal få praktisk opplæring for:

Håndtering av mulige komplikasjoner etter FESS inkludert vaskulærskader, CSF lekkasje og tåreveiesskader.
Kirurgisk tilnærming med mistanke om maligne eller benigne svulster i skallebasis region.
Kurset tar sikte på en gjennomgang av temaet både teoretisk og praktisk, samtidig som kursdeltakerne i løpet av to dager får muligheter til å øve på både åpent og endoskopisk tilgang til skallebasis på preparerte hoder. Kurset består av 5 arbeidsstasjoner. To deltakere skal dele en stasjon. Hver arbeidsstasjon er utstyrt med et preparert hode og et 0 og 45 grader optisk endoskop, shaver, rett, og vinklet bor og forskjellige instrumenter til endoskopisk og åpen tilnærming. Der er mulighet for CT veiledet navigasjon på alle stasjoner.

Mer informasjon og påmelding:
https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/12/35277/