Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Møter 2013

ANNUAL MEETING OF THE SCANDINAVIAN SOCIETY FOR HEAD AND NECK ONCOLOGY

March 20-21, 2014STOCKHOLM—SWEDEN
6. mai 2013