Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Møter 2013

Bronkoskopi av forsøksdyr (kanin) Etterutdannelseskurs for overleger på ØNHavdelinger med vaktteneste

Rikshospitalet 31.okt og 1.nov 2013
Det er fortsatt noen få ledige plasser!
31. mai 2013

Les mer her:

http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Event/?eventId=2774