Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Møter 2013

HØSTMØTE 2013

Årets høstmøte er i år 24.10.13-26.10.13.
Innkalling til åremøtet er nå lagt ut. Meld deg på NÅ. Husk at det er økt påmeldingsavgift etter 1. oktober.
4. september 2013

Kjære medlem!

Vi har med dette gleden av å invitere til årets Høstmøte. 

Møtet er utvidet til to og en halv dag. Etter et møte i fjor hvor vi tittet både forover og bakover i tid, vil vi i år se litt mer på nåtiden. Det har i løpet av det foregående år vært strømninger i faget som vil taes opp på årets møte, herunder aktuelle tema fra søvnmedisin og audiologi. 

Årets Leegaard-foreleser er professor Ehab Hanna fra University of Texas MD Anderson Cancer Center. Prof Hanna er medisinsk direktør av det multidisiplinære hode-hals senteret, samt visedirektør ved skallebasis-tumor enheten ved MD Anderson Cancer Center i Texas. Han er også president i North American Skull Base Society. Mer informasjon om professor Hanna kan finnes blant annet her:

http://faculty.mdanderson.org/Ehab_Y_Hanna/

Hans foredrag har tittelen Sinonasal Cancers: Progress, Challenges and Future Directions.

Årsmøte avholdes fredags ettermiddag. Innkalling kommer på foreningens nettsider. 

Frie foredrag

Vi oppfordrer alle, og spesielt våre yngre kollegaer, til å bidra med frie foredrag. Fristen for innsending av foredrag er 01.10.13. Abstracts sendes til styrets sekretær, Bianca Lorntzsen på e-post biancalor@gmail.com. Foredragene settes til 10 minutter med påfølgende 5 minutter diskusjon. Antatte abstracts vil få tilbakemelding på e-post. Viser også til mal på foreningens nettsider

Forskningsstipend

Vi vil i år som tidligere stimulere til forskning i faget vårt ved å dele ut forskningsstipend pålydende kr 40.000,- Det vil bli innberettet 50 % skatt av dette og derfor utbetalt 20.000. Søknadsfristen er 01.10.13. Søknad sendes til Harriet Akre på e-post harriet.akre@gmail.com med kopi til leder i foreningen Berit Mortensen på epost bemorten@ous-hf.no. Søknaden skal inneholde:

1. Søkerens navn og adresse.

2. Beskrivelse av planlagt prosjekt og begrunnelse for søknad om prosjektstøtte

3. Opplysninger om det er mottatt eller søkt om andre økonomiske midler til prosjektet

Klinisk stipend

Vi minner om at foreningen har et klinisk stipend pålydende kr 20.000,-.  Dette skal benyttes til kongresser, kurs eller for å stimulere til hospitering ved andre sykehus i inn- eller utland. Den som får tildelt stipendet må selv legge ut utgifter og få pengene refundert fra foreningen etter (reise)regning. Søknadsfristen er 01.10.13. Søknaden sendes til leder i foreningen Berit Mortensen på epost bemorten@ous-hf.no med kopi til sekretær Bianca Lorntzsen på epost biancalor@gmail.com. Søknaden skal inneholde:

1. Søkerens navn, adresse, bankkontonummer skattekommune og fødselsnummer.

2. Beskrivelse av planlagt hospitering/studiereise

3. Opplysninger om det er mottatt eller søkt om andre økonomiske midler til prosjektet

 

Beste foredrag

Styret vil i år honorere det beste foredraget med en pris på 10.000 kroner til foredragsholder. Det vil bli innberettet 50 % skatt av dette og derfor utbetalt 5.000 kroner. Prisen vil bli utdelt før avslutningen lørdag 26.10.13.

Bankett fredag 25.10.13

Fredags kveld  blir det bankett med god bespisning og bedrikning. For å holde standarden, ber vi om at våre quinder ikler seg glamorøse gevanter, og at våre herrer stiller i mørk dress eller smoking.

 

Påmelding

Man kan melde seg på via våre nettsider der. Man kan også gå direkte til:

http://gyroconference.event123.no/NOLF1/Hostmote2013/