Program ØNHF høstmøte 2009

FREDAG 23. OKTOBER

 • 08.00 - 08.30 Registrering og utstillingsbesøk
 • 08.30 - 08.40 Velkommen v/foreningens leder Mette Bratt
 • 08.40 - 10.00 Frie foredrag: Bløtdelskirurgi og hode-halskreft
 • 08.40 - 08.50 Dagkirurgisk tonsillektomi - Hvordan går det etter at pasienten har reist hjem?
  • Benny Blomkvist, Haugesund Sjukehus Helse Fonna
 • 08.50 - 09.00 Kikuchis sykdom - en sjelden årsak til lymfadenopati
  • Gita Rani Gupta, Rikshospitalet
 • 09.00 - 09.10 Alvorlige dype halsinfeksjoner 2003-2009 - 7 års erfaring ved Rikshospitalet
  • Birgir Briem, Rikshospitalet
 • 09.10 - 09.20 Craniocervikale paragangliomer: Gjennomgang av 39 pasienter
  • Mohammad Usman Rana, Universitetet i Oslo
 • 09.20 - 09.30 Reduced expression of the spindle checkpoint protein BubR1 correlates with bad prognosis in tonsillar carcinomas
  • Kirsten Hannisdal, Rikshospitalet
 • 09.30 - 09.40 Validering av et elektronisk smertekart for cancerpasienter
  • Ellen Anna Andreassen Jaatun, St. Olavs hospital
 • 09.40 - 09.50 Glottisk T1a larynxcancer- behandlingsmetoder ved Rikshospitalet gjennom to tiår
  • Vera Mahler. Rikshospitalet
 • 09.50 - 10.00 Trender for pharynxkreft i Norge, 1981-2005
  • Jon Mork, Rikshospitalet
 • 10.00 - 10:30 Utstillingsbesøk og kaffe
 • 10.30 - 11.00 Frie foredrag:  Thyreoidea
 • 10.30 - 10.40 Indikasjon og patologi ved thyreoideakirurgi
  • Birgir Briem, Rikshospitalet
 • 10.40 - 10.50 Komplikasjoner ved thyreoideakirurgi
  • Kristin Lunde, Rikshospitalet
 • 10.50 - 11.00 Praktisk bruk av NIM
  • Per Aspelien, Rikshospitalet
 • 11.00 - 12.00 Legaardforelesning:  "Thyroid Surgery - the Domain of Whom?
  • John Watkinson, University Hospitals Birmingham
 • 12.00 - 13.00 Lunsj og utstillingsbesøk
 • 13.00 - 14.30 Kvalitetssikring med tre innlegg og påfølgende diskusjon 
  • Helge Svaar, kvalitetsansvarlig Ahus
  • Trygve Aune, medisinsk fagansvarlig ØNH, Molde
  • Olav Klausen, avdelingsssjef, Haugesund
 • 14.30 - 15.00 Utstillingsbesøk og kaffe
 • 15.00 - 16.30 MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE med valg

 

 • 19.00 -   Bankett i Speilsalen. Vertskap Hilde og Petter Faye-Lund

  Antrekk: Mørk dress/smoking

LØRDAG 25. OKTOBER

 • 08.30 - 08.40 Utstillingsbesøk
 • 08.40 - 09.00 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med hode-hals-kreft: Prioriteringer
  • Helmut Abendstein, leder i utvalg for hode-/halskreft
 • 09.00 - 10.00 Frie foredrag: Rhinologi/allergologi
 • 09.00 - 09.10 Rekruttering av Foxp3+ T-celler i øvre luftveisallergi
  • Ingebjørg Skrindo, Rikshospitalet
 • 09.10 - 09:20 Nasal Congestion Index. Et nytt objektivt mål for slimhinneødem i nesekavitetene med assosiasjon til nesetetthet
  • Thomas Kjærgaard, Haukeland Universitetssykehus
 • 09:20 - 09:30 Mb. Osler i Norge
  • Sinan Al-Deen, Rikshospitalet
 • 09:30 - 09:40 Behandling av epistaxis med diodelaser
  • Gregor Bachmann-Harildstad, Rikshospitalet
 • 09:40 - 09:50 Nasal apertura piriformis-stenose: En sjelden årsak til kongenital nasalstenose
  • Philip M Fodstad, Rikshospitalet
 • 09:50 - 10:00 Nese-bihulerelatert livskvalitet hos GERD-pasienter
  • Elin-Johanne Katle, Stavanger Universitetssykehus
 • 10.00 - 11.00 Akademisk kvarter
  • Hans Jørgen Aarstad, leder, Rådgivende utvalg for forskning ØNHF
 • 11.00 - 11.30 Utstillingsbesøk og kaffe
 • 11.30 - 12.05 Global oppvarming: Helsekonsekvenser og allergi
  • Mette Bratt, innledning
  • Knut Erling Moksnes: Klimavennlige sykehus?
  • Sverre Steinsvåg: Allergologiske konsekvenser
 • 12.05 - 13.00 Frie foredrag: Laryngologi/audiologi/ørekirurgi
 • 12.05 - 12:15 Sekundær laryngomalasi
  • Turid Omland,Rikshospitalet
 • 12.15 - 12:25 Anstrengelsesutløst laryngomalasi hos barn og ungdom med klinisk laryngomalasi som spedbarn
  • Magnus Hilland, Haukeland universitetssykehus
 • 12:25 - 12:35 Audiovisuell evaluering av anstrengelsesutløst laryngeal obstruksjon: En vurdering av reliabilitet og validitet
  • John-Helge Heimdal, Haukeland Universitetssykehus
 • 12.35 - 12.45 Plutselig nevrogent hørselstap - hvilken rolle spiller immunfenomener?
  • Edgar Bachor, sykehuset Østfold Fredrikstad
 • 12.45 - 12:55 Cochleaimplantat (CI) – en oppdatering
  • Marie Bunne, Rikshospitalet
 • 12.55 - 13.05 Behagelighetsnivå
  • Henrik Strøm-Roum
 • 13.00 - 14.00 Lunsj og utstillingsbesøk