Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Møter 2009

Rapport fra utvalgene

14. februar 2013

Rapport fra utvalg for:

 • Rhinologi
 • IT
 • Laryngologi
 • PR
 • Jus
 • audiologi
 • kvalitet
 • hode-halskreft
 • ISF
 • Spesialitetskomiteen 2008
 • Spesialitetskomiteen 2009