Vårmøte 2010

Det er en stor glede å kunne invitere deg til vårmøte på Akershus universitetssykehus og Losby Gods 6. – 8. mai 2010.
Losby Gods er en perle av et samlingssted og vi konsentrerer møtet rundt godset.
Torsdag kveld med uhøytidelige aktiviteter og hyggelig samvær, fredag kveld med stor fest. Vi legger også opp til omvisning på vårt flotte nye sykehus for de som ønsker det.
Losby har en av landets fineste golfbaner og i tillegg til våre pasjonerte golfere kan det også bli mulig for amatørene å prøve seg.
Vi håper mange tar med ledsager til felles samvær og utflukt til Romerikes attraksjoner med Eidsvollsbygningen som vendepunkt.
Losby Gods er en perle av et samlingssted og vi konsentrerer møtet rundt godset.
Torsdag kveld med uhøytidelige aktiviteter og hyggelig samvær, fredag kveld med stor fest. Vi legger også opp til omvisning på vårt flotte nye sykehus for de som ønsker det.
Losby har en av landets fineste golfbaner og i tillegg til våre pasjonerte golfere kan det også bli mulig for amatørene å prøve seg.
Vi håper mange tar med ledsager til felles samvær og utflukt til Romerikes attraksjoner med Eidsvollsbygningen som vendepunkt.
Velkommen til vårmøte!
Vennlig hilsen legene på Ahus
Erik S. Lie

Program:

Torsdag 6.mai

16.00 - 19.00

Registrering

18.00 - 20.00

Velkomstsamling på Losby Gods med golfprogram:
Uformell og hyggelig golfopplæring med blant annet golfsimulator

20.00

Middag – Tapasbuffet eller grillaften – avhengig av været

 

 

Fredag 7.mai
08.00 - 09.00

Registrering og utstillerbesøk

09.00 - 09.10

Velkommen til vårmøte på Ahus og Losby
Avd. leder ved ØNH-avd. Akershus Universitetssykehus Erik S. Lie: Historikk og fremtidsperspektiv et nytt storsykehus

09.10 - 09.20

Velkommen ved nestleder av ØNH-foreningen Torleiv Stien                        

 

 

09.20 - 09.40

Bernt Dingsør, Lovisenberg, Rolf Haye:
En uvanlig årsak til nasalstenose

09.40 - 10.00

Øystein Eskeland, Ahus: 
Endoskopisk teknikk for ligering av arteria sphenopalatina

10.00 – 10.20

Kjell-Arild Danielsen, Ahus, Espen Burum-Auensen, Øystein Eskeland, Gregor Bachmann-Harildstad:
Biofilm – forklaringsmodell for kroniske infeksjoner

 

 

10.20 - 11.00

Utstillerbesøk og kaffe

 

 

11.00 - 11.20

Svetislav Mitic, Ulf Kingstam: Stensby/Eurosleep protocol for diagnosing and treatment of  patients with OSAHS – 6 years experience

11.20 – 11.40 

Mohammad Sohrabi, Ahus: 
Kasuistikk fra Ahus – Senblødning etter  tonsillectomi 

11.40 – 12.00 

Finn-Erik Mortensen, RH/OUS, Kjell Brøndbo, Tor Dahl: 
En uvanlig årsak til laryngectomi- en kasuistikk

 

 

12.00 - 13.30

Lunsj og utstillerbesøk

 

 

13.30 - 13.50

John Sigurd Lybeck, St. Olavs Hospital, Leif Anders Holmen: 
Collet-Sicard syndrom – kasustikk og gjennomgang

13.50 – 14.10 

Per Stræte, Ahus: Kasuistikk om tularemi

 

 

14.10 - 15.00

Utstillerbesøk og kaffe

 

 

15.00 - 17.30

Omvisning på Ahus / utstillerbesøk

 

 

20.00 -

Festmiddag (Pent vårantrekk)
Vertskap: Inger Anne og Erik S. Lie

Lørdag 8. mai

 

09.00 - 09.20

Magnus von Unge, Ahus: 

Trumhinnans skademönster og  reparasjonsprosesser

09.20 -09.40 

Peder Aabel, Ahus, Magnus von Unge:

Gjør ventilasjonsrør nytte ved recidiverende akutt otitt?

09.40 – 10.00 

Gregor Bachmann-Harildstad, Ahus/RH, Bård Nedregaard, Einar Hopp, radiologisk avd., RH/OUS:

Fibrøs dysplasi i sentrale skallegrop med multiple ikke-traumatiske CSF-lekkasjer

10.00 – 10.20 

Per Gisle Djupesland, Optinose, Ingrid Vlckova, Graeme Hewson:  Baseline nasal polyp size significantly impacts the efficacy of intranasal steroids

 

 

10.20 - 11.00

Utstillerbesøk og kaffe

 

 

11.00 - 12.00

Dan Bagger-Sjöbäck, Karolinska Institutet:

Otoskleros - igår, idag, imorgon

 

 

12.00 - 13.00

Ekstraordinært årsmøte:

  1. Veileder ØNH-sykdommer. Status og veien videre
  2. Regnskap 2009 for foreningen
  3. Budsjett 2010 for foreningen

 

13.00 - 14.00

Lunsj

 

 

 

 

 

 

 

Ledsagere

 

 

 

Fredag 7. mai

 

09.00 - 14.00

Rundtur på Romerike med Eidsvollbygningen og lunsj

15.00 - 17.30

Omvisning på Ahus

 

 

Lørdag 8. mai

 

10.00 - 13.00

Fottur til Mariholtet

13.00 - 14.00

Lunsj

 

Lørdag 8. mai

 

09.00 - 09.20

Magnus von Unge, Ahus: 

Trumhinnans skademönster og  reparasjonsprosesser

09.20 -09.40 

Peder Aabel, Ahus, Magnus von Unge:

Gjør ventilasjonsrør nytte ved recidiverende akutt otitt?

09.40 – 10.00 

Gregor Bachmann-Harildstad, Ahus/RH, Bård Nedregaard, Einar Hopp, radiologisk avd., RH/OUS:

Fibrøs dysplasi i sentrale skallegrop med multiple ikke-traumatiske CSF-lekkasjer

10.00 – 10.20 

Per Gisle Djupesland, Optinose, Ingrid Vlckova, Graeme Hewson:  Baseline nasal polyp size significantly impacts the efficacy of intranasal steroids

 

 

10.20 - 11.00

Utstillerbesøk og kaffe

 

 

11.00 - 12.00

Dan Bagger-Sjöbäck, Karolinska Institutet:

Otoskleros - igår, idag, imorgon

 

 

12.00 - 13.00

Ekstraordinært årsmøte:

  1. Veileder ØNH-sykdommer. Status og veien videre
  2. Regnskap 2009 for foreningen
  3. Budsjett 2010 for foreningen

 

13.00 - 14.00

Lunsj

 

 

 

 

 

 

 

Ledsagere

 

 

 

Fredag 7. mai

 

09.00 - 14.00

Rundtur på Romerike med Eidsvollbygningen og lunsj

15.00 - 17.30

Omvisning på Ahus

 

 

Lørdag 8. mai

 

10.00 - 13.00

Fottur til Mariholtet

13.00 - 14.00

Lunsj