Høstmøte 2011Grand Hotel, Oslo 28. og 29. oktober, 2011. .

Leegaardforeleser er i år Prof., Dr. Gilbert Nolst Trenité, University of Amsterdam som er en anerkjent rhinolog og som bl.a. har skrevet boken "Rhinoplasty - practical guide to functional and aestetic surgery of the nose". Temaet blir rhinoplastikk og foredraget blir lørdag 29. oktober