Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Møter 2012

Høstmøtet 2012


Det innkalles herved til årsmøte i foreningen. Årsmøte vil finne sted under høstmøtet i Oslo, fredag 26.10.12 kl 16.00. Vedlagt ligger innkalling, regnskap og budsjett. Spørsmål angående regnskap og budsjett rettes til kasserer Einar Solheim. Ved øvrige henvendelser, ta kontakt med sekretær Bianca Lorntzsen.
 
Vel møtt!
25. september 2012