Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Møter 2012

Vårmøtet 2012

Rica Seilet, Molde, 11. – 12. mai 2012.
Velkommen til fotballhovedstaden - endelig program klart - med sportslig profil!!!

5. mars 2012

Kjære kolleger, kjære ledsagere! 

Vi inviterer dere herved til Rosenes By – 23 år etter forrige gang vi arrangerte Vårmøtet. 

Det faglige programmet er ikke ferdig spikret ennå, men det spenner vidt; fra ørekirurgi (kronisk otitt, utredning av mulige residualcholesteatomer ved bruk av non-diffusjon EPI-MR), pasientforløp hode-halskreft – plateepitelcarcinomer, via sialoskopier, søvnapne og tinnitus til diskusjon om tonsillotomier i forhold til tonsillektomier.

Vi tror utbyttet av faglige møter blir enda bedre hvis en i tillegg møtes i hyggelige og avslappende omgivelser, og med god plass til diskusjon og utveksling av erfaringer og kunnskap. De mellommenneskelige relasjonene bør ikke undervurderes som virkemiddel for å fremme og å høyne det faglige nivået.

Våre unge kolleger ønskes spesielt velkommen. Det er de som skal føre faget videre, og vi håper samlingen kan bidra til det.

Ledsagerne har vi forsøkt å ivareta ved å presentere ikke bare byens aktiviteter, men også hva omgivelsene kan ha å by på av opplevelser.

Det har skjedd mye i Molde siden forrige gang. Opplevelser og aktiviteter blir i stadig større grad ”samlokaliserte” ved at en prøver å forene ulike typer opplevelser, særlig innen idrett og annen kultur. ”Compact Games” er et viktig konsept, ikke bare for IOC.

Siste skudd på stammen er byens ”Storstue”, som skal huse fem ulike kulturtilbud. Ledsagerne inviteres til å bese huset innenfra via en guidet tur på ca. en time.

To uker senere kommer Kronprinsparet til Molde, og de skal også "innspisere" dette bygget, og da kan det kanskje friste å ha vært med på å gå opp løypa og ”kontrollert” at alt er klart for de kongelige? :-)

Vi håper programmet faller i smak. Sett dere ned i ro og mak og studer det i detalj. Vi har lagt inn diverse linker (se annet dokument) som det bare er å klikke på.

Påmelding 

Velkommen til Molde!

Ved spørsmål, vennligst kontakt

Gyro Conference AS

E-post: onh@gyro.no

Tlf: 6128 7320