Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Møter 2014

Høstmøtet 2014

Oppdatert informasjon og innkalling til Årsmøte 2014!
17. juni 2014

Kjære medlem!
Vi ønsker velkommen til årets Høstmøte for Norsk Forening for Otorhinolaryngologi og Hode-halskirurgi. Møtet avholdes ved Grand Hotell 23.-25.oktober.
 
Vi får besøk torsdag av overlege/docent Joacim Stalfors fra det Svenske nasjonale register for tonsillectomi. Fredag kommer professor Claes Möller fra Örebro Universitetssjukhus og holder forelesningen ”Vad en ÖNH-läkare bör veta om genetik och hörsel”. Lørdag er det duket for årets Leegaard-forelesning ved professor Mario Sanna ved Cheiti University Hospital i Italia med tittelen ”Management of Vestibular Schwannomas – personal experience on over 3000 cases”.
 
Under møtet vil det også settes av tid til temaet fremtidig spesialitetsstruktur på fredag, da det i løpet av året har vært sentrale høringer på dette tema. Dere vil motta en epost med en redegjørelse angående temaet.
 
Årsmøtet avholdes fredag 24.10.14. Innkallingen ligger nå tilgjengelig lengre ned på denne siden!

Forskningsstipend
Vi vil i år som tidligere stimulere til forskning i faget vårt ved å dele ut forskningsstipend pålydende kr 40.000,- Det vil bli innberettet 50 % skatt av dette og derfor utbetalt 20.000. Søknadsfristen er 01.10.14. Søknad sendes til leder av forskningsutvalget, Kjell Brøndbo, på epost kbrondbo@ous-hf.no , med kopi til sekretær Bianca Lorntzsen på biancalor@gmail.com 
 Søknaden skal inneholde:
1. Søkerens navn og adresse.
2. Beskrivelse av planlagt prosjekt og begrunnelse for søknad om prosjektstøtte
3. Opplysninger om det er mottatt eller søkt om andre økonomiske midler til prosjektet
 
Klinisk stipend
Vi har også et klinisk stipend pålydende kr 20.000,-.  Dette skal benyttes til kongresser, kurs eller for å stimulere til hospitering ved andre sykehus i inn- eller utland. Den som får tildelt stipendet må selv legge ut utgifter og få pengene refundert fra foreningen etter (reise)regning. Søknadsfristen er 01.10.14. Søknaden sendes til nestleder i foreningen Elin Myrvoll på epost elin-my@online.no
med kopi til sekretær Bianca Lorntzsen på epost biancalor@gmail.com. Søknaden skal inneholde:
1. Søkerens navn, adresse, bankkontonummer skattekommune og fødselsnummer.
2. Beskrivelse av planlagt hospitering/studiereise
3. Opplysninger om det er mottatt eller søkt om andre økonomiske midler til prosjektet
 
 
 
 
 
Beste foredrag
Under møtet vil bidrag iaktages, og styret vil honorere det beste foredraget. Prisen er på 10.000 kroner. Det vil bli innberettet 50 % skatt av dette og derfor utbetalt 5.000 kroner. Prisen vil bli utdelt før avslutningen lørdag 25.10.14.

Bankett fredag 24.10.14
Fredag er det duket for den o´herlige banketten. I år vil denne avholdes ved Grand. Det befordres pen og elegant bekledning.

Under banketten vil vi få et aldeles festlig show fra de deilige menn i Oslo Fagottkor - det er bare a) å glede seg! b) melde seg på banketten. Det er ingenting i veien for å kunne delta kun ved banketten dersom man ikke har anledning til å delta på Høstmøtet.

PÅMELDING

Påmelding via foreningens hjemmeside
www.legeforeningen.no/onh
 
eller direkte via denne adressen:
http://gyroconference.event123.no/NOLF1/Hostmote2014/
 
Påmeldingsfristen er 01.10.14. Prisen for påmelding økes dersom man melder seg på etter fristen. Vi søker i år Legeforeningen om at høstmøtet kan søkes refundert fra Fond I og III i DNLF. Videre vil det søkes, slik at dette blir tellende kurs  
 
Man er velkommen til å ta med ledsager til Høstmøtet.
 
Deltakeravgift til og med 1.oktober             kr. 2 400
Deltakeravgift fra 2.oktober                         kr. 2 900
Bankett fredag 24. oktober                         kr.    950
Lunsj pr. dag                                                kr.    350


Ved spørsmål, vennligst kontakt Gyro Conference:
onh@gyro.no

Tlf 6128 7320
 

Vel møtt til årets Høstmøte!
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret