Etterutdanningskurs i rigid bronchoskopi og fjerning av fremmedlegmer på forsøksdyr


Rikshospitalet, OUS, tors 3.- fred 4. november 2016

ØNH foreningen ønsker på vegne av Turid B. Omland og Kjell Brøndbo, ØNH-avdelingen, Rikshospitalet, OUS å informere alle ferdig ØNH-spesialister om det årlige og hittil det femte etterudanningskurset i bronchoskopi på forsøksdyr og opptak av fremmedlegmer for ferdig ØNH-spesialister arrangeres på ØNH avdelingen, Rikshospitalet, OUS, 3.- 4. november 2016.

Gir gode muligheter til å bli kjent med utstyr og trene på teknikk.

Kurset er vinklet mot overleger i bakvaktsfunksjon på sykehus hvor dette er en aktuell problemstilling. 

Velkommen!

NB!  Begrenset antall plasser. 

Påmelding, program og mer informasjon i legeforeningens kurskatalog:

http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=31061