Svensk rhinologisk sällskap

Välkomna till årets SRS-möte i Göteborg 15-16/9 2016

 Årets tema: Tumörer i näsa och bihålor.

Årets Gästföreläsare: Professor Valerie Lund!

 

Plats: Gothia Towers, Göteborg.

Anmälan: Deltagande anmäls till kassören Michael Ryott (Michael.Ryott@sophiahemmet.se) i samband med betalning. I anmälan måste namn och e-postadress tydligt framgå.

Deltagaravgift: 1500:‐ inbetalas senast 1/9 på SRS plusgiro 304001‐1. OBS: Ange namn på inbetalningen, det räcker inte med enbart arbetsplats.

Några OBS: 

* ST-läkare inbjuds att föredraga sitt ST-arbete inom rhinologi (ca 15min/arbete). Skicka in titel på arbetet och namn till Annika Törngren (annika.torngren@ltkalmar.se) senast 30/8. Bästa föredrag får pris!

 * Anmäl fall till Spontana Timmen till Annika Törngren (annika.torngren@ltkalmar.se)

MEDA bjuder på lunch på torsdagen! 

 

Boende: Reserverade rum finns: Ring Gothia Towers på tel. 031-708 88 10. Boknings nrRHI 150916.kon skall uppges. Boka senast 14 augusti. 

 

Programmet för dagarna kommer att finnas på SRS hemsida i uppdaterad form liksom annan viktig information: http://svensktrhinologisktsallskap.se

 

Vi ses!

Styrelsen