Seminar i ultralyd og osteosyntese

Grand hotel torsdag 26. oktober fra 0930 frem til offisiell åpning av høstmøtet

Kjære LIS i ØNH,

 

På vegne av utvalg for yngre ØNH leger har jeg gleden av å invitere alle leger i spesialisering til å delta på seminarer før den offisielle åpningen av årets høstmøte. Etter enorm interesse og gode tilbakemeldinger i fjor blir det nytt og enda bedre ultralydseminar. I tillegg arrangerer vi i år et praktisk rettet seminar om osteosyntese av enkle ansiktsfrakturer. 

 

Ultralydseminaret gjester Åse Tangerud som hovedforeleser. Hun er en erfaren radiolog ved Drammen sykehus, og har spesiell interesse for ØNH-radiologi. Flere av våre erfarne kolleger stiller som demonstratorer. Seminaret er ment å gi grunnleggende forståelse for hvordan ultralyd fungerer, med hovedfokus på praktisk bruk. Vi vil få grunnleggende teoretisk opplæring og god anledning til å få veiledet øvelse med apparater fra forskjellige produsenter. Det blir et kort og intenst program hvor vi skal få en innføring i ultralyd av lymfeknuter på halsen, cyster, spyttkjertler, thyroidea og PCYT/FNAC.

 

Osteosynteseseminaret er nytt av året og skal gi deltakeren teoretisk og praktisk kunnskap i behandling av frakturer i ansiktet. Fokus vil ligge på skader som ses forholdsvis ofte og som legen kan forventes å møte. Vi er så heldige å samarbeide med odontologisk fakultet som kommer for å undervise. Også dette seminaret fokuserer på praktisk trening, og deltakeren får rikelig med veiledning og tid til å bli kjent med og bruke instrumenter og osteosyntesemateriale.

 

Begge seminarene vil avholdes på Grand hotel formiddagen torsdag 26. oktober fra 0930 frem til offisiell åpning av høstmøtet. Dette betyr at dere kan sette både seminar og høstmøte på samme reiseregning. Det vil bli en egenbetaling på kr 200 for seminaret, det resterende dekkes av ØNH-foreningen og frivillighet. Seminarene tilbys primært til LIS som er påmeldt høstmøtet. Siden kapasiteten er økt i år, åpner vi likevel for påmelding for andre interesserte som vil tilbys plass ved ledighet.

 

Påmelding skjer via linken under, og betalingsinformasjon tilsendes ved tilbud om plass. Påmeldingen går løpende frem til 15. oktober, eller til begge kurs er fulltegnet. Ved spørsmål eller kommentarer kan jeg kontaktes på 95752188 eller ivar.volstad@gmail.com

 

Påmelding: https://goo.gl/forms/gBhflIzj7jvvHnkD2

 

Mvh,

Ivar Vølstad

Leder Yngre ØNH-legers utvalg