Basalkurs i endoskopi

Nettkurs:
https://beta.legeforeningen.no/kurs/20172/10/32384/

Kurset har to deler. Det består av 13-timers nettkurs med teori og 5-timers simulatortrening på Rikshospitalet.

  • Innholdet i nettdelen er tilgjengelig for alle. Og det kan repeteres så mange ganger man vil.
  • Nettdelen består av 13 undervisningsmoduler. Hver modul inneholder en modulprøve som må bestås med minst 80% korrekt svar for å bestå kurset. Man har tre forsøk per prøve. Hvis man mislykkes etter tre forsøk kan man send en epost til nettkurs@legeforeningen.no for å få fornyet tilgang til prøven.
  • Etter at man har bestått alle 13 modulprøver får man muligheten til å bestille en faktura. Fakturaen kommer i posten etter noen dager.
  • Når Legeforeningen har registrert at fakturaen er betalt, sendes et midlertidig kursbevis til regionalt senter for endoskopiopplæring (Sissel Westrheim: swestrhe@ous-hf.no) for å bestill tid til simulatortrening.
  • Når simulatortrening er gjennomført får man det endelige kursbeviset.
  • OBS! Simulatortrengingen må tas innen et år etter at nettkursdelen er gjennomført. Det anbefales sterkt at simulatortreningen tas innen 3-6 måneder av nettkurset.