Høstmøtet 2018

Grand 25. - 27. oktober 2018.

Kjære medlemmer!

Det er en glede å få invitere dere til foreningens høstmøte som holdes på Grand Hotell i Oslo torsdag 25. til lørdag 27. oktober. Under finner dere program for møtet. Det er fremdeles mulig å melde seg på høstmøtet, bankett og arrangement ved Yngre ØNH-legers utvalg ved å følge link nederst på siden.

Leegaardforelesning er ved Claire Hopkins som er professor i rhinologi ved King’s College i London. Hun er en ettertraktet foreleser og kjent for stor vitenskaplig produksjon med over 150 publiserte artikler og 20 bokkapitler. Hun foreleser internasjonalt om bla. rhinosinusitt, bihule- og skallebasiskirurgi.

PROGRAM  (endringer kan forekomme)

 TORSDAG 25. oktober

11:00 - 12:00

Lunsj, utstillerbesøk og registrering

 

12:00 - 12:20

Åpning av Høstmøtet. Musikk ved Trond Meland.

 

12:20 - 12:40

Komplikasjoner til ventilasjonsrør: Skilnad mellan ulike typer

Magnus von Unge, Akershus universitetssykehus

12:40 - 13:00

Nakkesmerter hos pasienter under utredning for svimmelhet- prevalens, symptomgrad og livskvalitet

Mari Kalland Knapstad, Nasjonal kompetansejeneste for vestibulære sykdommer

13:00 - 13:20

Pasientrapporterte symptomer, vestibulær funksjon og balanse hos pasienter med svimmelhet

Jan Erik Berge, Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer

13:20 - 13:30

Etterutdanningskurs audiologi, otologi og otonevrologi 2019

Niels Christian Stenklev, Ishavsklinikken

13:30 - 14:00

Kaffe og utstillerbesøk

 

14:00 - 14:20

Hvor mye røntgendiagnostikk trenger vi?

Beate G. Phillipson, Sørlandet sykehus

14:20 - 14:40

Kasuistikk periorbital cellulitt - behandlingsvalg

Nadja Tanovic, Sykehuset Telemark

14:40 - 15:00

Nekrotiserende fasciitt

Guro Knutsen Mienna, St Olavs hospital

15:00 - 15:30

Kaffe og utstillerbesøk

 

15:30 - 16:30

Ny spesialistutdanning og oppdatering ved spesialitetskomiteen

Sverre Steinsvåg, Sørlandet sykehus

 

FREDAG 26. oktober

08:30 - 08:50

Simulering av øvre luftveier hos pasienter med obstruktivt søvnapne syndrom med Finite Element (FE) metoder

Mads Moxness, Aleris Trondheim

08:50 - 09:10

Navigasjonsveiledede minimale intervensjoner i nese- bihuleområdet

Ståle Nordgård, St Olavs hospital

09:10 - 09:30

Kvalitetsregister rhinologi ved ØNH- avdelingen, St Olavs hospital

Ann Helen Nilsen, St Olavs hospital

09:30 - 09:50

Kasuistikk: Komplikasjon til frontal sinusitt

Kristina Kjær, Sykehuset Namsos

09:50 - 10:30

Kaffepause og utstillerbesøk

 

10:30 - 10:50

Luktesans

Mette Bratt, St Olavs hospital

10:50 - 12:00

Akademisk kvarter ved forskningsutvalget

Hans Jørgen Aarstad, Haukeland Universitetssjukehus

12:00 - 13:00

Lunsj og utstillerbesøk

 

13:00 - 13:40

Manglende rehabiliteringstilbud for pasienter med vestibulære sykdommer

Stein Helge Glad Nordahl, Nasjonal kompetansejeneste for vestibulære sykdommer

13:40 - 14:00

Tips og triks for enklere nesekirurgi

Håvar Løseth, Lovisenberg diakonale sykehus

14:00 - 14:20

Tonsilleregisteret

Vegard Bugten, St Olavs hospital

14:20 - 14:50

Kaffe og utstillerbesøk

 

14:50 - 15:10

Kan nesekateter med varmt vann brukes for behandling av epistaxis?

Carine Moene, Akershus universitetssykehus

15:10 - 15:30

Modifisert septodermoplastikk ved behandling av Morbus Osler relatert epistaxis

Johan Steineger, Oslo universitetssykehus

15:30 - 16:15

Presentasjon av fagmedisinsk akse i Legeforeningen

Bjarne Riis Strøm, Medisinsk fagavdeling, Legeforeningen

16:15 - 16:30

Kaffe og utstillerbesøk

 

16:30 - 17:30

Årsmøte

 

19:30

Bankett

 

 

LØRDAG 27. oktober

09:30 - 09:50

A questionaire using vocal symptoms in quality control of phonosurgery: vocal surgical questionaire

Aleksander Grande Hansen, Lovisenberg diakonale sykehus

09:50 - 10:10

Kvinne med klump i halsen - en uvanlig årsak til globusfornemmelse

Trond Meland, Molde sjukehus

10:10 - 10:30

Kasuistikk

Usman Ashraf, Sykehuset Østfold

10:30 - 11:00

Kaffe og utstillerbesøk

 

11:00 - 12:00

Leegaardforelesning

Prof. Claire Hopkins, King’s College, London, UK

12:00 - 13:00

Lunsj og utstillerbesøk

 

13:00 - 13:20

MySinusitisCoach: Behandlingsstøtte til pasienter med kronisk rhinosinusitt ved hjelp av moilteknologi

Andreas Steinsvik, Akershus universitetssykehus

13:20 - 13:40

Pasient med dårlig lukt fra nesen, septumperforasjon og manglende luktesans

Gita Gupta Jacobsen, Akershus universitetssykehus

13:40 - 14:00

AHI og selvraportert søvnighet hos pasienter

Harald Hrubos-Strøm, Akershus universitetssykehus

14:00 - 14:20

Kasuistikkserie “Gutta fra Kløfta”

Juned Butt, Akershus universitetssykehus

14:20 - 14:40

Avslutning

 

 

 

 

Påmeldingen til høstmøtet er fremdeles åpen og finnes via følgende link:

http://gyroconference.event123.no/ON/Hostmote2018/registration.cfm

Påmeldingen til ultralydseminar, forskningsintroduksjon og sosialt samvær torsdag finnes under. Påmeldingen er åpen for alle, men dersom arrangementene blir fulltegnet vil LIS og yngre leger prioriteres.

https://goo.gl/PE62X6

På vegne av styret,

Harald Miljeteig

Leder