Skallebasis og bihulekirurgi, tilganger og komplikasjonshåndtering

OUS-Rikshospitalet . Domus Medica-Anatomisalen 7.-8.juni 2018

Formålet med kurset er at deltakerne ved dette etterutdanningskurset skal få praktisk opplæring for:

1)      Håndtering av mulige komplikasjoner etter FESS inkludert vaskulærskader, CSF lekkasje og tåreveiesskader.

2)      Kirurgisk tilnærming med mistanke om maligne eller benigne svulster i skallebasis region.

Kurset tar sikte på en gjennomgang av temaet både teoretisk og praktisk, samtidig som kursdeltakerne i løpet av to dager får muligheter til å øve på både åpent og endoskopisk tilgang til skallebasis på preparerte hoder. Kurset består av 5 arbeidsstasjoner. To deltakere skal dele en stasjon. Hver arbeidsstasjon er utstyrt med et preparert hode og et 0 og 45 grader optisk endoskop, shaver, rett, og vinklet bor og forskjellige instrumenter til endoskopisk og åpen tilnærming. Der er mulighet for CT veiledet navigasjon på alle stasjoner.

Kurssted: OUS-Rikshospitalet . Domus Medica-Anatomisalen

Påmelding: Den norske legeforening

Kursavgift: Kr. 3000

Arrangør: Øre-, nese-, halsavdelingen. Oslo universitetssykehus- Rikshospitalet

Målgruppe: Spesialister (eller erfarne LIS)  i  Øre-nese-hals og nevrokirurgi

Kurskomite:

  • 1.amanuensis, Overlege Sinan Dheyauldeen / ØNH-Rikshospitalet (Kursleder)
  • Professor Terje Osnes / ØNH-Rikshospitalet (Kurskomite)
  • Professor Torstein Meling / Nevrokirurgi-Rikshospitalet (Kurskomite)