Voksentoppseminaret 2018

22. - 23. november, OUS, Oslo

VELKOMMEN TIL Voksentoppseminaret/NFAI høstmøte 2018, 22.-23. november, OUS, Oslo. 

I tradisjon med de årlige Voksentoppseminarene og NFAI høstmøte arrangerer vi fellesmøte som avholdes ved Oslo universitetssykehus torsdag/fredag 22.-23. november. 

Vedlagt er foreløpig program som vi håper dere finner både spennende og nyttig.

Det er anledning til å delta på en eller begge dager. Men det er dessverre ikke anledning til å delta uten påmelding og registreringsavgift, da møtet arrangeres på dugnad uten eksterne sponsorer. 

Etter møtet torsdag blir det nettverking og bli-kjent, med lett servering. 

Vi oppfordrer alle som har disputert i 2017 eller 2018 innen fagområdene til å melde seg til en 10-minutter presentasjon,dersom dere ikke allerede har presentert arbeidet tidligere. Dersom tiden tillater, vil det også bli mulig å melde seg til 10-min frie foredrag, se påmeldingsskjema.

HJERTELIG VELKOMMEN, HÅPER VI SEES!  

For Voksentoppen og NFAI

Iren Matthews, Karin C. Lødrup Carlsen og Jon Olav Hunderi