XVI Skandinavisk ørekirurgisk møte

Bardøla Høyfjellshotell
8. 10. mars 2018
Tema: Kolesteatom

Klikk her for påmelding og link til denne adressen:

 

http://gyroconference.event123.no/ON/XVISkandinaviskorekirurgiskmote/registration.cfm