Påskehilsen fra styret

Kjære medlemmer,

Vi har bak oss kanskje de mest hektiske ukene som yrkesaktive leger, med utfordringer vi aldri har møtt før, og der vi alle har måttet begi oss ut i ukjent område på våre ulike arenaer.
Det er med stolthet vi ser det engasjement, den oppfinnsomhet og den arbeidsinnsats dere legger for dagen i disse krevende tidene, på hver sin arena.
Styret har også hatt sine utfordringer, og vi håper at det vi har sendt ut til medlemmene har vært til noen støtte.

 

Det er ganske klart for oss ut fra kontakt med våre søsterorganisasjoner i Europa og USA at ØNH-leger har høy risiko for å bli smittet under utøvelsen av sin legegjerning.
Styret har arbeidet hardt for å få FHI til å anerkjenne at vårt fag er utsatt med våre aerosolgenererende prosedyrer, og at vi trenger smittevernutstyr i henhold til det. I kveld endret FHI sine anbefalinger (1). Nå inkluderer de "øre-nese-hals luftveisprosedyrer som involverer bruk av sug" under aerosolgenererende prosedyrer. Dette er i tråd med våre anbefalinger. Det innebærer at man skal benytte smittevernutstyr som inkluderer åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2) ved slike prosedyrer. Prosedyrer som medfører risiko for blødning og påfølgende bruk av sug må også anses inkludert under denne anbefaling. Se vedlagt link for detaljer, og tilse at lokale smittevernansvarlige blir kjent med dette 
Den internasjonale føderasjonen av ØNH-foreninger (IFOS) har bedt oss om å følge med på smitteeksponering og evt. covid-19 sykdom blant dere. Leder er kontaktperson for IFOS i dette arbeidet. Hold meg oppdatert.
Nå går vi inn i «den stille uken», og selv om pandemien fortsetter sin utbredelse uten å ta hensyn til det, så vil vi ønske dere alle en god påske. Ta vare på helsen og hold dere friske!

For styret, Harald Miljeteig
  
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/