XVIII Skandinavisk ørekirurgisk møte, Røros Hotell 11. -13.mars 2020

Temaet er osikkelplastikk og andre otokirurgiske problemstillinger.

Klikk her for å melde deg på

Se mer info her

 

Kjære skandinaviske otokirurgiske venner!

11.03.-13.03.20 

håper vi å kunne samle alle dere på Røros til det årlige Skandinaviske otokirurgiske møte. 

Marie Bunne har invitert Kollega Sennaroglu fra Ankara. Han kommer til Norge!   

Tema han skal snakke om er:

1-Ossiculoplasty using glass ionomer cement
2-Ossiculoplasty in congenital middle ear anomalies

I tillegg til foredrag om operasjons teknikker ved ossikuloplastikk med resultater fra deltakerne vil forskning på Intraoperativ analyse av mellomøreakustikk, 
Differensialdiagnoser for conduktive hørselstap med for eks. foredrag om utredning og behandling av semicirculære dehiscenser og foredrag om
Tympanoplastikk ved adhesive mediaotitter bli presentert. 
Møtet har alltid overbevist gjennom sin uformelle vennskapelige atmosfære med tid for åpen erfaringsutveksling. 
Påmeldingsfristen for tidlig påmelding utvides til 13.01.20.  

Klikk her for å melde deg på

Se mer info her

Med vennlig hilsen
Susan Yousef for Otokirurgene fra Helse Midt, Norge

 

De foreløpige tidsrammene for møtet er som følger, og detaljert program vil følge senere:

Onsdag
20.30  Registrering
21.00  Middag
 
Torsdag      
08.00 – 12.00 Faglig program   
12.00 – 13.00  Lunsj     
13.30 – 15.00 Sosial aktivitet i Røros by 
17.00 – 19.00 Faglig program
19.00 – 19.30 Firmapresentasjoner
19.30  Middag

Fredag
08.00 – 13.00 Faglig program og oppsummering
13.00 – 14.00 Lunsj 


Vennlig hilsen på vegne av komiteen

Gyro Conference
Tlf: 6128 7320
onh@gyro.no