Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Pediatrisk otorhinolaryngologi

Adenoide vegetasjoner

Rådgivende utvalgt for kvalitetssikring Gro Sørlie (UNN), Frode Berre (Sykehuset Innlandet), Gregor Bachmann-Harildstad (Ahus) og i samarbeid med Trygve Aune (Molde), Mette Bratt (St. Olavs hospital) Thorleif Ellingsen (Kongsvinger), Torgrim Fuhr (UNN), Harald Miljeteig (Nesttun) og Svetislav Mitic (Ahus). Revisjon etter høring i høst 2017 og innspill fra audiologisk utvalg v/Ørpen, Aune, Bratt, Engel, Hrubos-Strøm, Lunde, Miljeteig, Mitic, Osnes og Røysland.

Hyperplasi av tonsilla pharyngealis, som fører til nasofaryngeal luftveisobstruksjon og/eller nedsatt funksjon av øretrompeten og sekretorisk otitt. Forekommer hyppigst hos barn i alderen mellom 2 og 5 år.

Diagnose

Anamnestiske opplysninger om munnpusting på dagtid og i søvn, munntørrhet, nasal tale, snorking eller opplysninger om obstruktiv søvnapnoé hos barn. Sekretorisk otitt i mer enn 3 måneder kan gi mistanke om adenoide vegetasjoner. Ved bakre rhinoskopi eller transoral endoskopi med vinkeloptikk (90 – 120 grad) eller transnasal endoskopi hos barn som samarbeider kan adenoide vegetasjoner visualiseres. Røntgen sidebilde eller annen bildediagnostikk kan bidra diagnostisk men utsetter pasienten for stråling og gjøres ikke rutinemessig. Indikasjon for kirurgi er basert på reduksjon av epipharynx i mer enn 50 % og munnpusting som tegn for nasal luftveisobstruksjon. Barn med leppe-kjeve-ganespalte må vurderes tverrfaglig på grunn av risiko for velo-pharyngeal insuffisiens etter adenotomi.

Behandling

Palpasjon av epipharynx og gane for å sikre diagnosen og utelukke submukøs ganespalte i transoral generell anestesi. Fjerning med ringkurette. Velotraksjon med transnasalt sugekater og bakre rhinoskopi kan være nødvendig for å fjerne gjenstående vegetasjoner. En mulighet er å atraumatisk fjerne restvev med bomullstupfer på arteriepinsett.


Barn under 2 år eller barn med alvorlig søvnapnoé observeres som innlagte pasienter i 24 timer postoperativt. Postoperativ smertelindring fortrinnsvis med paracetamol og NSAID. Kodeinpreparater øker faren for aspirasjon ved postoperativ blødning.

Komplikasjoner

Primær eller sekundær hemoragi. Ved kontinuerlig blødning i mer enn 30 minutter vurderes revisjon som ø-hjelp i narkose. Barn med komplisert hemoragisk forløp screenes for koagulasjonsforstyrrelser med trombocytter, INR, APTT, faktor VIII og v.WF-antigen.

CAVE: Submukøs injeksjon av lokalbedøvelse med eller uten adrenalin i epipharynx kan utløse ischemisk skade på hjernestamme og har ingen plass ved adenotomi. Overflateanestesi med adrenalin eller hemostase med hydrogenperoxid/adrenalin/cyklokapron på tupfer derimot kan brukes.

Oppfølging

Ikke behov for oppfølgning unntatt simultan behandling for sekretorisk otitt eller søvnapnoé som bør kontrolleres etter tre måneder.