Mandibelfraktur

(Rinologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Plutselig oppstått diskontinuitet av underkjevens ossøse strukturer, som regel forårsaket av kjent traume. OBS spontanfrakturer.

Diagnose:

Bruddenes lokalisasjon og stilling avhenger av traumet og lokalt muskeldrag. Se etter løse tenner og tannskader. Observer sambittet. Hyppigste fraktursteder er hjørnetannsregion, collum mandibulae, visdomstannsregionen

dvs. steder hvor det er minst benvev tilstede. Ved manifest eller mistenkt brudd bestilles OPG og CT mandibel.

Behandling:

Foregår i generell anestesi.

 1) Reposisjon:

Sambittet er viktig. Anleggelse av intermaxillær fiksasjon med ståltrådbuer (Wiplatråd) på over‑ og underkjevens tenner.  Strikkdrag i 2‑3 døgn  inntil  riktig  okklusjon. Single collum-frakturer behøver oftest ingen behandling. Tenner i bruddspalten  kan  stå  dersom  de ikke er løse.

2) Fiksasjon:

a) Skruer ‑ miniplater enten umiddelbart etter hurtig/gunstig reposisjon eller etter 2‑3   døgn.

b) Intermaxillær fiksasjon. Etter 2‑3 dager med strikkdrag erstattes strikker med ståltråd, som låser overkjeven og underkjevens tenner i riktig sambitt. Låsing i 6‑8 uker. Pasienten sendes hjem med avbitertang for evt. å heve sammenlåsingen ved akutt behov. Antibiotika sjelden nødvendig. Husk munnskylling 2 ganger dgl. med klorhexadrin-løsning. Ernæring kan være et problem.

Ved tannløse kjever:  Problem for spesialavdeling evt. spesialtannlege.

Oppfølging:

Evt. hos egen tannlege dersom samtidig tannskader. Hos operatør etter 6‑8 uker.

Medikolegale forhold:

Sørg for oppdatert, nøyaktig dokumentasjon.